Kodeks etyki

Nasze cele etyczne

Stale dążymy do doskonalenia nadrzędnych celów etycznych naszej działalności jakimi w szczególności są:

 • Transparentność i zaufanie w biznesie
 • Bezpieczeństwo transportu
 • Ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój
 • Minimalizowanie wypadków i sytuacji potencjalnie wypadkowych
 • Szacunek dla środowiska
 • Wsparcie dla potrzebujących
 • Uczciwość i otwartość na ludzi
 • Stabilność zatrudnienia
 • Równouprawnienie
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
 • Zapobieganie konfliktom interesów
 • Respektowanie praw pracowniczych
 • Polityka: ZERO PROMILI oraz pełna czystość od substancji odurzających
 • NIE dla  korupcji, nadużyć finansowych (defraudacja, oszustwo) czy tzw. „prania pieniędzy”
 • Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych
 • Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością  zgodnego z obowiązującą normą oraz standardem SQAS