Polityka przedsiębiorstwa

Główne zasady naszej polityki:

  • Właściwa identyfikacja potrzeb Klienta oraz szybkie ich zaspokojenie
  • Nawiązywanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi
  • Terminowość, elastyczność i bezpieczeństwo
  • Ciągłe podnoszenie jakości naszych usług
  • Systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
  • Zwiększanie świadomości pracowników oraz kierownictwa w zakresie operacyjnych kwestii dotyczących jakości, ochrony środowiska i zarządzania bezpieczeństwem
  • Doskonalenie organizacji w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko i poprawę efektów działalności środowiskowej,
  • Doskonalenie organizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami określającymi politykę firmy WAK-Trans Sp. z.o.o.