Licencje

Posiadamy wymagane przepisami licencje do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy oraz międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.