Uprawnienia

Posiadamy wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy oraz międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.