Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dla kierowców:

tel.: 602 495 809, email: rekrutacja@waktrans.com.pl  Spółka WAK-TRANS jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem stawiającym nie tylko na współprace z partnerami. Równie wysoko cenimy sobie dobra współprace w naszym wewnętrznym gronie. Doceniamy ludzi z wiedza, doświadczeniem i pasja, którzy wnoszą nowa wartość do zespołu. Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem do nas, prosimy śledzić oferty pracy.

  INFORMACJE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

  1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne WAK-Trans Sp. z o.o.
  2) Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na wybrane stanowisko
  3) W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 6-ciu miesięcy
  4) Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystanie danych kontaktowych

  Podstawa prawna przetwarzania: art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).