Polityka jakości

Gwarantujemy najwyższy poziom usług. W tym celu wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001. Rygorystyczne normy motywują nas do ciągłego podnoszenia standardów.

Systematycznie poddajemy się również audytowi SQAS przeznaczonego dla dostawców usług transportowo-logistycznych i dystrybutorów chemicznych.

Jako przedsiębiorstwo przewożące substancje chemiczne jesteśmy świadomi zagrożeń wiążących się z procesami transportowymi. Zobowiązuje nas to do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz dbania o kwestie ochrony naszych pracowników a także ochrony środowiska naturalnego.

Ważne są dla nas uniwersalne wartości w biznesie: partnerska relacja z Klientem, zaufanie, rzetelność oraz zadowolenie z otrzymanych usług.

Główne zasady naszej polityki jakości:

  • Systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników
  • Właściwa identyfikacja potrzeb Klienta oraz szybkie ich zaspokojenie
  • Nawiązywanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi
  • Terminowość, elastyczność i bezpieczeństwo
  • Ciągłe podnoszenie jakości naszych usług

Cykliczne szkolenia załogi pozwalają na poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, prawidłowego procesu załadunkowo – rozładunkowego, jak również stałe utrwalanie wiedzy z zakresu BHP.

W trosce o środowisko naturalne używamy wyłącznie pojazdów spełniających najnowsze normy spalin EURO. Sukcesywnie wymieniamy tabor, aby korzystać z najnowszych technologii. Mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonego towaru nie zapominamy o ekologii. Nasi kierowcy nieustannie doskonalą technikę Eco-drivingu, co w połączeniu najnowszymi pojazdami minimalizuje szkody w przyrodzie.

Odpowiednie zarządzanie procesem transportowym pozwala na optymalne wykorzystanie naszych zasobów, dzięki czemu osiągamy korzystne wyniki ekonomiczne w powiązaniu z dbałością o środowisko naturalne.

Polityka antykorupcyjna

Zgodnie z wymogami prawnymi, zasadami etyki biznesowej oraz zobowiązaniami przyjętymi przez WAK-trans Sp. z o.o. Zarząd Spółki przyjął politykę przeciwdziałania wszelkim przejawom i formom zakamuflowanej lub bezpośredniej korupcji.