Usługi

WAK-TRANS Sp. z o.o. specjalizuje się wyłącznie w transporcie materiałów klas niebezpiecznych (ADR). Oferujemy przewóz:

 • Gazy (2);
 • Materiały ciekłe zapalne (3);
 • Materiały utleniające (5.1);
 • Materiały trujące (6.1);
 • Materiały żrące (8);
 • Różne materiały w autocysternach i kontenerach cysternach (9).

W transporcie gazów Nasza działalność skupiona jest wokół przewozu:

 • Azotu;
 • Dwutlenku węgla;
 • Tlenu;
 • Wodoru.

Rozszerzyliśmy ofertę naszych usług również o transport produktów ADR w cysternach L4BH oraz L4BN:

 • UN 1301 octan etylu;
 • UN 1123 octan butylu;
 • UN 1212 butanol;
 • UN 1219 alkohol izopropylowy;
 • UN 1090 aceton;
 • UN 1866 żywica;
 • UN 1824 wodorotlenek sodowy;
 • UN 1830 kwas siarkowy;
 • UN 1993 materiał zapalny ciekły;
 • UN 1262 farby;
 • UN 3295 węglowodory ciekłe;
 • UN 3082 materiały zagrażające środowisku;
 • UN 2357 cyklohexylamin;
 • UN 2789 kwas octowy;
 • UN 3257 materiały o podwyższonej temperaturze.

Transport chemikaliów bez ADR:

 • Estry;
 • Parafina;
 • Olej opałowy ciężki;
 • Gacz parafinowa;
 • Tłuszcze;
 • Oskaryl.

Nasze samochody wożą produkty również na tereny innych krajów europejskich. Główne kierunki to: Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania.

EnglishGermanPolishUkrainian